ഹിമഗിരി (കുട്ടികളുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക )
This page was generated on April 2, 2023, 3:19 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2016
സംഗീതംബിജിബാല്‍
ഗാനരചനപ്രഭാ വർമ്മ
ഗായകര്‍ലഭ്യമല്ല
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: December 19 2016 12:05:26.

ഹിമഗിരി കാറ്റാൽ താലോലം താരാട്ടും
ഹൃദയപതാകേ...നീയേകി സ്വാതന്ത്ര്യം
കടലല പാടി നാമാകെ പാടി കൂടെ
ഈ നാടിൻ ആഹ്ലാദം നീ താനേ......
ആഹ്ലാദം ആഘോഷം സ്വാതന്ത്ര്യം
ഈ....ആഘോഷം പൂ ചൂടും സ്വാതന്ത്ര്യം
ആഹ്ലാദം ആഘോഷം സ്വാതന്ത്ര്യം
ഈ ആവേശം ചേർന്നാളും സ്വാതന്ത്ര്യം

അഴലുകളെരിയുമൊരുയിരുമായ്
തുടലുകളഴിയുമൊരുടലുമായ്
പോരൂ...നീ പോരൂ പൂങ്കാറ്റിലായ്
വരവായി വാദ്യലയ ഘോഷം
വാർന്നുവീണു തുടിതാളം
ഇനി പാടാം കൂടെ ഒരു പ്രാണനായ്....
ആഹ്ലാദം ആഘോഷം സ്വാതന്ത്ര്യം
ഈ....ആഘോഷം പൂ ചൂടും സ്വാതന്ത്ര്യം

ചുടുനിണമുരുകിയ സിരയുമായ്
മനമതിലൊരു കനലുലയുമായ്
പോരൂ...നീ പോരൂ....ഈ വാഴ്‌വിലായ്
അറിവായി ജീവനൊരുപോലെ
ഭാഗധേയമൊരുപോലെ
ഇനി ചേരാം കൂടെ ഒരു ധാരയായ്
ആവേശം വാളേന്തും പോരാണേ....
ആരാലും വാഴ്ത്തീടും നേരാണേ....
ആഹ്ലാദം ആഘോഷം സ്വാതന്ത്ര്യം
ഈ ആവേശം ചേർന്നാളും സ്വാതന്ത്ര്യം....

 malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts